4.
7B Glöggler, Jan BSC Geislingen MS 195 167 0 0 362
5.
2B Stehle, Adrian BSC Geislingen MS 172 159 0 0 331
6.
6D Dirks, Jan Daniel BSC Geislingen MS 162 154 0 0 316
7.
7A Fischer, Hannes BSC Geislingen MS 221 91 0 0 312
8.
7D Klauer, Moritz BSC Geislingen MS 136 147 0 0 283
9.
6C Crüsemann, Joshua BSC Geislingen MS 41 44 0 0 85
Juniorenklasse weibl. A SpO Kennziffer:
6.20.41

D1 D2 D3 D4
Total
1.
2A Stein, Viola BSC Geislingen MS 220 240 0 0 460
Altersklasse SpO Kennziffer:
6.20.50

D1 D2 D3 D4
Total
1.
2C Risel, Jürgen BSC Geislingen MS 278 262 0 0 540
2.
2D Stein, Frank BSC Geislingen MS 259 253 0 0 512
3.
2B Joschko, Peter BSC Geislingen MS 254 258 0 0 512
4.
1D Stehle, Hans BSC Geislingen MS 255 253 0 0 508
Damen Altersklasse SpO Kennziffer:
6.20.51

D1 D2 D3 D4
Total
1.
4D Hense, Doris BSC Geislingen MS 158 157 0 0 315
2.
4C Harth, Renate BSC Geislingen MS 157 141 0 0 298
Altersklasse - Comp. SpO Kennziffer:
6.25.50

D1 D2 D3 D4
Total
1.
8B Scharpf, Reinhold BSC Geislingen MS 267 260 0 0 527
Schützenkl. Blankbogen SpO Kennziffer:
6.26.10

D1 D2 D3 D4
Total
1.
4A Hart, Donald BSC Geislingen MS 188 206 0 0 394
2.
4B Harth, Hans-Jürgen BSC Geislingen MS 122 0 0 0 122
Damenkl. Blankbogen SpO Kennziffer:
6.26.11

D1 D2 D3 D4
Total
1.
1B Hagmeyer, Rosemarie BSC Geislingen MS 144 153 0 0 297
Erster Vorheriger Nächster Letzter